ÁREA PRIVADA
VERÁN XOVE

CAMPAMENTOS COMPLETOS

No mes de setembro se abrirá o prazo para solicitar o BONO CONCILIA da Xunta de Galicia con axudas de ata 200 euros por neno/a en caso de asistencia a campamentos.
Entre a documentación que se requería o ano pasado estaban o xustificante de pago do campamento e o xustificante de participación.
Este último deben solicitalo, como sempre, a través da Área Privada e pulsando nos seguintes botóns: NENOS/AS->Nome do neno/a->Estado da solicitude->Solicitar Xustificante Bono Concilia. 
O xustificante de participación o enviaremos unha vez rematada a actividade ao seu correo electrónica.